Вашият надежден партньор в строителството!

Добре дошли в “Саварона”

За нас

     “САВАРОНА” ЕООД е основана през 1994 г. с 100 % частен капитал и основен предмет на дейност: Ново строителство и реконструкция на сгради, пътища и инфраструктурни обекти. Дружество е регистрирано с Решение № 881 от 22.08.1994г., фирмено дело № 765/1994 г. по описа на Окръжен съд Кърджали.
     За много кратък период от време, дружеството успява да се наложи като една от водещите частни строителни фирми на територията на общините: Кърджали, Черноочене, Джебел, Крумовград, Момчилград, Кирково и др.
     “САВАРОНА” ЕООД се е утвърдила като надежден и коректен партньор на частни и държавни, физически и юридически лица, чиито основни интереси са в областта на строителството. Дружеството е извършило, като главен изпълнител, СМР на редица линейни обекти, реконструкции на мостове и сгради включително: фундиране на устои и фундаменти (включително във водна среда), изпълнени с бетон и стоманобетон, бетонни и стоманобетонни конструкции, покривни конструкции, метални и въжени конструкции и др.

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/

САВАРОНА“ ЕООД

/име на инвеститора/

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Разработване на находище за строителни материали /пясък и чакъл/ „Горско Дюлево”, в землището на село Птичар, община Момчилград, област Кърджали.“

/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:riosv-hs@mbox.contact.bg; тел.: 038 / 60 16 14
Община Момчилград, ул.”26 Декември”12 ; e-mail: obshtina@momchilgrad.bg; тел.: 0888 070716

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/

САВАРОНА“ ЕООД

/име на инвеститора/

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Разработване на находище за строителни материали /пясък и чакъл/ „Горско Дюлево”, в землището на село Птичар, община Момчилград, област Кърджали.“

/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:riosv-hs@mbox.contact.bg; тел.: 038 / 60 16 14
Община Момчилград, ул.”26 Декември”12 ; e-mail: obshtina@momchilgrad.bg; тел.: 0888 070716

Свържете се с нас

    Нашите услуги

Жилищно строителство

Съоръжения

Инфраструктурно строителство

ВиК мрежи

Саниране на сгради

Транспортни услуги и дейности

Транспорт

Изкопни работи

Механизация

Бетонов възел

Класове бетони и сертификати

Инертни материали

Арматурен двор

    Саварона в цифри

Проекта

Награди

Сертификати

Години опит

Впечатлена съм от вниманието към детайлите и качеството на изпълнение на проекта. Благодаря Ви Саварон!

Кристина Драгова

Искам да изразя своята искрена благодарност на строителната фирма "Саварона" за изключителната им професионалност и отлична работа

Иван Петров

Една от най-добрите строителни фирми. Изключителни професионалисти. Браво!!

Берк Ахмед