Вашият надежден партньор в строителството!

Добре дошли в “Саварона”

За нас

     “САВАРОНА” ЕООД е основана през 1994 г. с 100 % частен капитал и основен предмет на дейност: Ново строителство и реконструкция на сгради, пътища и инфраструктурни обекти. Дружество е регистрирано с Решение № 881 от 22.08.1994г., фирмено дело № 765/1994 г. по описа на Окръжен съд Кърджали.
     За много кратък период от време, дружеството успява да се наложи като една от водещите частни строителни фирми на територията на общините: Кърджали, Черноочене, Джебел, Крумовград, Момчилград, Кирково и др.
     “САВАРОНА” ЕООД се е утвърдила като надежден и коректен партньор на частни и държавни, физически и юридически лица, чиито основни интереси са в областта на строителството. Дружеството е извършило, като главен изпълнител, СМР на редица линейни обекти, реконструкции на мостове и сгради включително: фундиране на устои и фундаменти (включително във водна среда), изпълнени с бетон и стоманобетон, бетонни и стоманобетонни конструкции, покривни конструкции, метални и въжени конструкции и др.

Свържете се с нас

    Нашите услуги

Жилищно строителство

Съоръжения

Инфраструктурно строителство

ВиК мрежи

Саниране на сгради

Транспортни услуги и дейности

Транспорт

Изкопни работи

Механизация

Бетонов възел

Класове бетони и сертификати

Инертни материали

Арматурен двор

    Саварона в цифри

Проекта

Награди

Сертификати

Години опит

Впечатлена съм от вниманието към детайлите и качеството на изпълнение на проекта. Благодаря Ви Саварон!

Кристина Драгова

Искам да изразя своята искрена благодарност на строителната фирма "Саварона" за изключителната им професионалност и отлична работа

Иван Петров

Една от най-добрите строителни фирми. Изключителни професионалисти. Браво!!

Берк Ахмед