Саварона ЕООД
Строителни и ремонтни дейности в град Кърджали

Основна дейност

,,САВАРОНА” ЕООД е основана през 1994 г.

 Основен предмет на дейност: Ново строителство и реконструкция на сгради, пътища и инфраструктурни обекти.

За много кратък период от време, дружеството успява да се наложи като една от водещите частни строителни фирми на територията на област: Кърджали
            “САВАРОНА” ЕООД се е утвърдила като надежден и коректен партньор на частни и държавни, физически и юридически лица, чиито основни интереси са в областта на строителството. Дружеството е извършило, като главен изпълнител, СМР на редица линейни обекти, реконструкции на мостове и сгради включително: фундиране на устои и фундаменти (включително във водна среда), изпълнени с бетон и стоманобетон, бетонни и стоманобетонни конструкции, покривни конструкции, метални и въжени конструкции и др.
                              

“САВАРОНА” ЕООД  разполага със - арматурен двор,бетонов възел,пресевна инсталация,кариери за инертен материял,  собствен автомобилен и машинен парк и всякакъв вид лека и тежка строителна техника за извършване на специфичните процеси в строителството.
               

“САВАРОНА” ЕООД е една модерна фирма, прилагаща модерни технологии за работа, с цел свеждане до минимум ръчната работа и опазване на здравето на работещите в дружеството.