Саварона ЕООД
Строителни и ремонтни дейности в град Кърджали

ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ

В момента фирма Саварона ЕООД произвежда инертни материали, необходими за стартиралия в Кърджали воден цикъл. За целта дружеството инвестира в нова строителна и кариерна техника, в т.ч. мобилна челюстна трошачка Powerscreen Premiertrak 400 и мобилна пресевна инсталация Powerscreen Chieftain 2100X, доставени от Пауерскрийн-България ООД...

В момента фирма Саварона ЕООД произвежда инертни материали, необходими за стартиралия в Кърджали воден цикъл. За целта дружеството инвестира в нова строителна и кариерна техника, в т.ч. мобилна челюстна трошачка Powerscreen Premiertrak 400 и мобилна пресевна инсталация Powerscreen Chieftain 2100X, доставени от Пауерскрийн-България ООД.

Общата стойност на проекта за изграждане на нова пречиствателна станция и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа в Кърджали, финансиран по ОП „Околна среда”, е 72 млн. лв. Строителството е разделено на две части – изграждане на пречиствателна станция с воден колектор и реконструкция на ВиК мрежата (23 км канализация и 14 км водопровод), като Саварона ЕООД участва заедно с други фирми и в двете части на проекта.

Инертните материали за водния цикъл, които Саварона произвежда от речна баластра с размер 0-400/500 мм, са три вида. Единият краен продукт е с размер 0-120 мм, за което е необходима новата мобилна челюстната трошачка Powerscreen Premiertrak 400. Освен него се произвежда пясък 0-5 мм (35-40% от произведения материал), където активно се използва с новата пресевна инсталация Powerscreen Chieftain 2100X. От работата на пресевната инсталация се получават още две фракции 5-15 мм и 15-25 мм и за момента те се складират на депо, а в бъдеще ще се ползват за влагане в бетонови изделия. В допълнение е предвиден и още един спомагателен продукт за водния цикъл на Кърджали - фракция с размери 0-63 мм, като за целта Пауерскрийн-България доставя и употребявана мобилна роторна трошачка Tesab RK623S.

Висока ефективност

Двете машини от Powerscreen работят заедно в много практична конфигурация (виж снимката най-горе). Един верижен багер зарежда паралелно бункерите на трошачката и пресевната инсталация с един и същи материал 0-400/500 мм. Chieftain 2100X отделя фракцията 120-500 мм още на входа на бункера си, която багерът има задача да подава също към бункера на Premiertrak 400 в допълнение към 0-400/500 мм. Междувременно надгабаритната фракция от пресяването 25-120 мм през изходящ транспортьор също се насочва към бункера на Premiertrak 400, при което тук се смесват няколко потока материал, а в резултат излиза 0-120 мм.

Любопитен момент е, че цялото това производство на средно около 400 т/ч инертни материали се обслужва само от четири оператора: един на челюстната трошачка и пресевната инсталация; един на багера, който същевременно използва от кабината и дистанционното управление на пресевната инсталация за почистване скарата на входа на бункера; един оператор на булдозера и един на челния товарач.

Най-съвременни технологии

Powerscreen Premiertrak 400 е нов модел мобилна челюстна трошачка с отвор на трошачната камера 1100х700 мм. Основната новост спрямо предходното поколение машини на Powerscreen от този тип е новата конструкция на приемния бункер, разполагащ с изцяло хидравлична система за разгъване и захващане/заключване страниците на бункера. Страничният конвейер за отвеждане на стерил или междинна фракция е телескопичен и удължен, като сега предлага по-голям капацитет на стифиране. Характерна особеност за  Premiertrak 400 е използването на наклонен двуплощен възел за предварително пресяване (скалпиране) след вибрационния питател. Чрез тази по-прецизна технология е възможно не само да се отделя в много по-голяма степен замърсеният материал, но и да се получава фракция (например 0-40 мм), която да не преминава през челюстите за трошене.
Доставената на Саварона Premiertrak 400 е оборудвана с магнитен сепаратор (опция) и оптична везна (опция) от H-Sensortechnik, Австрия, за измерване на преработения материал, като на база на отчетения обем на час и специфичната маса на материала на кубичен метър се преизчислява по електронен път реалната производителност в тонове на час. В условията на работа край Кърджали, където речната баластра е андезитно-базалтна, т.е. много твърда и абразивна, при това с овална форма, производителността на челюстната трошачка при краен продукт 0-120 мм е 200-220 т/ч. Освен това Premiertrak 400 е поръчана от Саварона и с много полезна опция - прахоподтискаща система (включва помпа за вода, разпръскващи дюзи и връзки между тях), монтирана на върха на главния конвейер, който е покрит с платна.

От своя страна моделът на мобилната пресевна инсталация е доказалият се през последните няколко години Powerscreen Chieftain 2100X, който е с три ситови плоскости и използва в случая струнни сита на долната плоскост. Не се налага миене на пясъка, защото е достатъчно чист от примеси. На главния конвейер е монтирана също оптична везна от H-Sensortechnik. При ниска влажност на суровината и предвид особеностите на материала и крайните продукти, Chieftain 2100X може да постигне тук производителност до 300 т/ч.